Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu "PROJEKTU ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GRODZISKO DOLNE NA LATA 2015-2029 - AKTUALIZACJA"