Zamówienia publiczne


Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska, Kopanie Żołyńskie w km 0 +000- 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka"


 • SIWZ

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:56

 • Ogloszenie (4,35 MB)

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:57

 • Zalacznik Nr 1

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Zalacznik Nr 2a

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Zalacznik Nr 2b

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Zalacznik Nr 4

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • TABELA NR 1

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • WPF (4,71 MB)

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • ZMIANA WPF

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Sprawozdanie roczne 2019

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Rb-Z 2020

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Rb-Z 2019

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Rb-NDS 2020

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Rb-NDS 2019

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Rb-N 2020

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:58

 • Rb-N 2019

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Rb-28S 2020

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Rb-28S 2019

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Rb-27S 2020

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Rb-27s 2019

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Opinia RIO

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Opinia o sprawozdaniu RIO

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Absolutorium RIO

  załączył: Magdalena Kowal, Redaktor dnia 2020-11-10 10:59

 • Uchwała Budżetowa na 2020r. (14,53 MB)

  załączył: Krzysztof Laskowski, Admin dnia 2020-11-10 12:01

 • Wykaz ofert (721,85 kB)

  załączył: Krzysztof Laskowski, Admin dnia 2020-11-20 11:33