Biuletyn informacyjny Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim


 

Biuletyn informacyjny obejmuje tematykę dotyczącą wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz szeroko rozumianą tematykę Funduszy Europejskich. Jest kompleksowym źródłem informacji - w tym specjalistycznej na temat środków RPO i zasad realizacji projektow. 

Prezentowane są w nim dobre praktyki oraz wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionu. 

Poniżej zamieszczamy Biuletyn informacyjny w wersji PDF.

Biuletyn PDF