Wójt Gminy


Jacek Chmura - wójt gminy 
Arkadiusz Telka - zastępca wójta 

Jacek Chmura urodził się w 1970 roku i od urodzenia mieszka w Grodzisku Dolnym. Jest żonaty i ma dwie córki. Posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wielokrotnie dokształcał się na studiach podyplomowych. Ukończył m.in. kierunek menedżerski na Wydziale Ekonomicznym Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie i dwuletnie studium samorządowe w Lublinie. Wójtem gminy Grodzisko Dolne jest od roku 2006. 

Z pracą w samorządzie związany jest od dawna. Początkowo był m.in. pracownikiem urzędu gminy, następnie kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym i kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. W kadencji 2002-2006 zdobył mandat radnego, po czym zyskał sobie zaufanie mieszkańców i wygrał wybory na urząd wójta. Funkcję tę pełni do dziś. Promotor zdrowego stylu życia - hobbystycznie jeździ na rowerze.

Arkadiusz Telka urodził się w 1966 roku. Pochodzi ze Stalowej Woli. Do Grodziska Dolnego sprowadził się w 1992 roku. Tu mieszka wraz z żoną, ma dwójkę dzieci - syna i córkę. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie ukończył studia magisterskie na wydziale mechanicznym.

Z gminą Grodzisko Dolne związany jest od 1993 roku. Przez ten okres pracował w urzędzie zajmując się sprawami związanymi z szeroko pojętymi inwestycjami. Od 2006 roku piastuje stanowisko wicewójta. Prywatnie miłośnik książek, filmu i sportu - szczególnie piłki nożnej. Jest II trenerem żeńskiego zespołu piłki nożnej LKS "Grodziszczanka".