Kwota pozyskanych środków - 12 535 725, 36 zł

Budowa szkoły w Wólce Grodziskiej


 

Budowa wielkofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej (szkoła podstawowa, dom wiejski, strażnica OSP). Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 4 mln 408 tys. zł. Dofinansiowanie:  724 tys. zł. Okres realizacji 2009-2010.