Kwota pozyskanych środków - 4 662 070, 73zł

Oczyszczalnia ścieków


 

Budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejacej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym. Finansowanie: RPO WP 2007-2013, NFOŚiGW w Warszawie. Wartość zadania: 11 mln 800 tys. zł. Dofinansowanie: 7 mln 621 tys. zł. Okres realizacji 2010-2012.