Kwota pozyskanych środków - 4 662 070, 73zł

Termomodernizacja szkoły w Laszczynach


 

Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Laszczynach wraz z montażem kolektorów słonecznych. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 1 mln 393 tys. zł. Dofinansowanie: 785,1 tys. zł.