Kwota pozyskanych środków - 4 662 070, 73zł

Place zabaw


 

Budowa placów zabaw przy Zespołach Szkół w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym. Finansowanie: Radosna Szkoła. wartość zadania: 177 tys. zł. Dofinansowanie: 88, 5 tys. zł. Okres realizacji 2010-2011.