Rozbudowa siłowni plenerowej zakończona


 
 
 

Ukończono prace przy rozbudowie siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego pozyskanym w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Na ten cel Gmina Grodzisko Dolne uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 846,15 zł, co stanowiło 50 % wartości zrealizowanego zadania.

Prace rozpoczęły się we jeszcze wrześniu i polegały na utworzeniu miejsca na dodatkowe urządzenie do ćwiczeń oraz ponownym wyprofilowaniu i zabezpieczeniu skarpy okalającej siłownię.

Na powiększonym terenie została zamontowana drabinka do podciągania z piaskowym podłożem, zabezpieczającym przed ewentualnymi skutkami upadku.

Projekt realizowany był pod nazwą: „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej podczas wspólnych prac polegających na rozszerzeniu możliwości wykorzystania obiektów rekreacyjnych w Wólce Grodziskiej”. Miał on na celu aktywizację lokalnej społeczności w zakresie samoorganizacji w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych i kulturalnych.

Cel ten został osiągnięty poprzez integrację i wspólne wykonanie prac na terenie objętym inwestycją. Mieszkańcy Wólki Grodziskiej pod czujnym okiem sołtysa wsi pana Krzysztofa Dąbka wykonywali prace porządkowe natomiast strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Grodziskiej usunęli i na nowym miejscu zamontowali ławki i stojak na rowery. Promocją projektu w środowisku lokalnym oraz dokumentacją fotograficzną zajęli się członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, która miała miejsce 10 października 2020 roku.

Z tej okazji odbył się także ostatni w tym sezonie mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną „Wólczanka” Wólka Grodziska, a drużyną „Orzeł” Rudnik Nad Sanem.

Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie kraju, w uroczystości uczestniczyli w imieniu Gminy Grodzisko Dolne radny Sylwester Różycki oraz sołtys miejscowości Krzysztof Dąbek, który opowiedział o ideii Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nowe urządzenie siłowni plenerowej zostało przetestowane przez zawodników obu drużyn, którzy wzięli udział w konkursie na największą liczbę podciągnięć. Zwycięzcom, którzy okazali się niepokonani w tej dyscyplinie, zawodnikom „Wólczanki” Wólka Grodziska, wręczono drobne upominki.