Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w Opaleniskach


 
 
 

Projekt pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska realizowany w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Grodzisko Dolne poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej wraz z remizą OSP.

Wartość kosztorysowa projektu- 1 140 503,62 zł.

Przyznane dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 822 522,74 zł.

Termin realizacji zadania: od kwietnia 2017 do końca października 2017r.

W ramach projektu wykonane zostaną prace związane z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej wraz z budynkiem remizy OSP w Opaleniskach i obejmować będą:

Roboty budowlane związane z termomodernizacją obejmować będą:

 • docieplenie i izolacje ścian fundamentowych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku,
 • docieplenie i izolacją stropów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wymianę pokrycia dachowego, wraz z montażem wszystkich koniecznych elementów systemu,
 • wymianę podbitki drewnianej na podbitkę z blachy trapezowej,
 • montaż na dachu nowych izolowanych kominków wentylacyjnych,
 • montaż nowych rynien i rur spustowych,
 • wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich,
 • demontaż elementów instalacji odgromowej i montaż nowych elementów zgodnych z obowiązującymi normami,
 • malowanie pomieszczeń.

Dodatkowo planuje się modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zamontowanego na budynku na oświetlenie typu LED, montaż instalacji OZE, tj. paneli fotowoltaicznych (zapewniających co najmniej 10% zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu po modernizacji) oraz instalacji zestawu dwóch pomp ciepła powietrze – woda do pracy w układzie biwalentnym z kotłem olejowym. Przeprowadzona będzie również modernizacja instalacji c.o., polegająca na wymianie grzejników, zaworów i rozprowadzenia sieci wewnętrznej.

Rezultatem przeprowadzonej inwestycji będzie zmodernizowany obiekt szkolny, spełniający obowiązujące i planowane normy (WT 2021), opisane m. in. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki realizacji projektu spadnie wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, zmniejszy się zużycie energii elektrycznej na oświetlenie oraz zmniejszy się emisja głównych zanieczyszczeń powietrza, w tym emisja gazów cieplarnianych. Realizacja zaplanowanych prac pozwoli także obniżyć koszty eksploatacji budynku.