Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2017 roku