Projekt pn. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk


 

Projekt pn. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk realizowany w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem ogólnym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk poprzez montaż na 923 obiektach mieszkalnych 1000 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,56 MW.

Wartość kosztorysowa projektu - 12 799 859,68 zł

Przyznane dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 9 998 835,51 zł.

Termin realizacji zadania: od kwietnia 2017 do końca września 2019r.

Projekt partnerski realizowany na terenie w Gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk. W ramach projektu przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, jak również wymianę tradycyjnych kotłów węglowych (głównie zasypowych) na nowoczesne, ekologiczne automatyczne kotły na pellet (biomasa). Planuje się, iż w wyniku realizacji projektu zamontowanych zostanie:

  • 365 instalacji fotowoltaicznych (PV),
  • 538 instalacji solarnych,
  • 36 kotłów na biomasę,
  • 61 pomp ciepła.

W wyniku realizacji projektu nastąpi.

  • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 1 705,78 t CO2/rok
  • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 2 958,61 MWht/rok
  • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 094,25 MWhe/rok.