Piłkochwyty na szkolnym boisku w Wólce Grodziskiej


 

Sołectwo Wólka Grodziska w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 otrzymało pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej”.

Łączna kwota, jaka została przeznaczona na wykonanie zadania to blisko 30 tys. zł, z czego 10 tys. zł to dofinansowanie.

Przy wielofunkcyjnym budynku szkoły podstawowej w Wólce Grodziskiej przeprowadzono szereg prac związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-rozrywkowego, w tym boiska sportowego.

Strażacy z OSP z Wólki Grodziskiej usunęli skarpę, dzięki czemu pozyskano obszar na powiększenie terenu rekreacyjno-sportowego. Dzięki przeprowadzonym pracom, wykonany został jednocześnie dodatkowy, awaryjny wjazd na teren boiska. Plac został wyrównany i zasilony trawą boiskową.

Zgodnie z postulatami mieszkańców, dzięki realizacji tego zdania, poprzez wspólną zintegrowaną pracę znacząco poprawiła się estetyka tego miejsca. Piłkochwyty nie tylko usprawnią wydarzenia sportowe, ale także ochronią budynek szkoły i remizy OSP przed uderzeniami piłki, zmniejszając ryzyko uszkodzenia elewacji, czy też stolarki okiennej.

Dzięki społeczności lokalnej, która czynnie przyczyniła się do wykonania zadania, mieszkańcy otrzymali dodatkowe wyposażenie boiska sportowego.