Gmina zyskała trzy altany oraz sprzęt multimedialny


 
 

Na terenie naszej gminy, przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”, powstały trzy altany turystyczne oraz został doposażony Gminny Ośrodek Kultury w sprzęt multimedialny.

Kwota przeznaczona na realizację zadania to ok. 135 tys. zł w tym dofinansowanie to ponad 78 tys.zł, Kwota pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Altany znajdują się przy gminnym szlaku rowerowym, wzdłuż którego mieszczą się różnorodne miejsca pamięci związane z wydarzeniami historycznymi np. Krzyż Grunwaldu, na skrzyżowaniu dróg leśnych, w środku kompleksu leśnego w Zmysłówce, którędy biegnie szlak Nordic Walking, a także przy zbiorniku wodnym „Czyste”, gdzie będzie stanowić kolejną atrakcję, szczególnie w okresie letnim, kiedy to nad zalew przyjeżdża najwięcej turystów.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Kultury zyskał profesjonalny sprzęt elektroniczny: rzutnik multimedialny wraz z odpowiednim obiektywem oraz elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny, który został zamontowany na scenie sali widowiskowej.

Zakup ten pozwolił na rozszerzenie oferty kulturalnej ośrodka. Ekran z rzutnikiem wykorzystywany będzie m.in. do projekcji filmów, tworzenia scenografii dla wystaw artystycznych oraz do zajęć w ramach prowadzonych kursów plastycznych, muzycznych czy teatralnych. Parametry zakupionego sprzętu pozwolą wprowadzić także nową usługę, jaką będą emisje różnorodnych programów telewizyjnych, bądź też filmów bezpośrednio z internetu.

Dzięki tym inwestycjom gmina zyskała nowe miejsca na odpoczynek z pięknymi widokami na tutejszy krajobraz oraz została wzbogacona w nowoczesny sprzęt multimedialny, z którego będzie korzystać cała społeczność gminna.