Zaświadczenie o dochodach do Programu "Czyste Powietrze"


 

Informujemy, że od 21 października 2020r. mogą Państwo uzyskać zaświadczenie o dochodach, które jest załącznikiem do wniosku o przyznanie dofinansowania do Programu "Czyste Powietrze".

Zaświadczenia o dochodach wydaje GOPS w Grodzisku Dolnym. Prosimy w celu uzyskania takiego dokumentu kierować wnioski o jego wydanie bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta GOPS tel. 17 242 91 34.

W załączeniu formularz wniosku o wydanie zaświadczenia.

UWAGA! Do GOPSU nie składamy kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze", ponieważ zarówno GOPS jak i Urząd Gminy ich nie rozpatruje. 

Wydanie zaświadczenia o dochodach stanowi jedynie dodatkowy dokument do wniosku o dofinansowanie.