"Czyste Powietrze" - złóż wniosek w Urzędzie Gminy


 

W związku z podpisanym przez Gminę Porozumieniem z WFOŚiGW w Rzeszowie, w Urzędzie Gminy zapewniona jest pomoc formalna przy wypełnianiu wniosków, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie.

Od października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą część Programu – rozszerzoną - skierowaną do osób o niższych dochodach, które będą mogły starać się o wyższe dotacje. Poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów eko-inwestycji przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:

  • dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę
  • dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę.

W tym celu, aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym (lub jednostkę organizacyjną innej Gminy – właściwej ze względu na zameldowanie) - na wniosek osoby będącej właścicielem / współwłaścicielem nieruchomości (wzór wniosku można pobrać na naszej stronie z zakładki Czyste Powietrze).

Kontakt telefoniczny:  17 242 82 65 wew. 231

Kontakt e-mail: js@grodziskodolne.pl