Znamy wyniki naboru na OZE


 

Z uwagi na fakt niewyczerpania dopuszczalnego limitu wynikającego z maksymalnej kwoty dofinansowania jaką może uzyskać gmina w ramach środków RPO WP 2014-2020, do kolejnego etapu- weryfikacji technicznej zgłoszonych obiektów pod kątem wybranej instalacji OZE, zakwalifikowane zostały wszystkie zgłoszone budynki mieszkalne, także te przyjęte po 2 grudnia.

Jeszcze w tym miesiącu planowane jest dostarczenie do wszystkich mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie 2 egzemplarzy Umowy dotyczącej przeprowadzenia inwentaryzacji technicznej nieruchomości. Po ich otrzymaniu należy podpisać oba egzemplarze i uiścić opłatę w wysokości 70 zł brutto na rachunek wskazany w Umowie. Po uiszczeniu opłaty, w terminie wynikającym z zapisów Umowy, dokonana zostanie wizja lokalna, w trakcie której zweryfikowana zostanie poprawność danych zawartych w złożonych ankietach technicznych. Sprawdzona zostanie możliwość zamontowania wybranej instalacji OZE, w tym w szczególności określenie kluczowych technicznych punktów krytycznych jakie muszą być spełnione, aby możliwe było zamontowanie wybranych instalacji OZE.W ramach tej inwentaryzacji, na podstawie rzeczywistych warunków technicznych poszczególnych obiektów mieszkalnych, zostaną określone ostatecznie parametry urządzeń, a w szczególności ich moc zainstalowana.

W trakcie tej weryfikacji technicznej będzie możliwość zmiany wybranego rodzaju instalacji i wybór ten będzie ostateczny. Osoby przeprowadzające wizję lokalną udzielą wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z wybraną instalacją OZE.

W wyniku wstępnej analizy ankiet złożonych przez mieszkańców wynika, iż najwięcej zgłoszeń dotyczyło instalacji solarnych - 334 zgłoszenia, następnie paneli fotowoltaicznych - 125 zgłoszeń, pomp ciepła - 68 zgłoszeń i kotłów na biomasę 25 zgłoszeń.