Komunikat dotyczący stanu realizacji projektu OZE


 

Przypominamy, iż od dnia 08.10.2018r. trwa proces podpisywania umów na montaż instalacji kolektorów solarnych na budynkach mieszkalnych u osób zakwalifikowanych do projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podpisywanie umów w zakresie pozostałych instalacji nastąpi w terminie późniejszym, po zawarciu umów z pozostałymi firmami. Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców na pozostałe instalacje.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wysłane zostało ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, w celu potwierdzenia, iż zaproponowane urządzenia spełniają wymagania określone w przetargu.

Natomiast w przypadku kotłów na biomasę, do oferentów wysłane zostało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Kolejnym etapem, w tym przypadku, będzie podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę, wykonawcy zobowiązani będą do wykonania zamówienia w terminie do 15 sierpnia 2019r.