Komunikat OZE


 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie „ Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, że termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. montażu kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz Miasta Leżajsk, ustalony na dzień 16.08.2019r. nie został dotrzymany przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania.

Z informacji uzyskiwanych na bieżąco od Wykonawcy – firmy „ML System” główną przyczyną niedotrzymania w/w terminu jest brak posiadania w magazynach własnych istotnego elementu instalacji tj. inwertera, urządzenia którego głównym zadaniem jest zamiana prądu stałego, wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który użytkownik wykorzystuje w domu, a nadwyżkę przesyła do sieci energetycznej.

Wykonawca nie jest producentem tego urządzenia.  Obecnie oczekuje na dostawę tych urządzeń od austriackiej firmy „Fronius”. Zgodnie z treścią pism Wykonawcy realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest do końca listopada br.

Niemniej jednak Wykonawca zapewnia, że będzie sukcesywnie uzupełniał instalacje o wspomniany wyżej inwerter, zgodnie z harmonogramem dostaw tego urządzenia od producenta, tak aby maksymalnie skrócić termin realizacji montażu instalacji. Gmina Grodzisko Dolne jak i Miasto Leżajsk nie może na chwilę obecną w żaden sposób przyśpieszyć procesu zakończenia realizacji projektu, ponieważ opóźnienia związane są z występowaniem przyczyn nie leżących po stronie jednostek samorządów terytorialnych.

Mieszkańców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.