Uwaga, promocja!


 

Dla pierwszych 10 osób, które w listopadzie 2017r. dokonają w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne potwierdzenia Profilu Zaufanego przewidzieliśmy upominek w postaci unikalnego Power Bank’a z logo Gminy Grodzisko Dolne. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu, jednostek Gminy, ani członkowie ich rodzin.