Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego


 

W związku z narastającą liczbą zakażeń SARS-CoV-2, Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do panujących zasad:

  • często i dokładnie myć ręce oraz je dezynfekować;
  • zasłaniać usta i nos w przestrzeniach zamkniętych, zwłaszcza w kościołach, sklepach, urzędach i miejscach, gdzie występują skupiska ludzi;
  • zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 metra od rozmówcy.