Ważna informacja


 

Informujemy, że praca urzędu gminy nie ulega zmianie. Interesanci przyjmowani są na dotychczasowych warunkach.