Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.


 

 INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Grodzisko Dolne obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I informuje, co następuje:

 

1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 2, 

- Nr 4, w liczbie 1, 

- Nr 6, w liczbie 1, 

2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 29.04.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne.

3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie I

 

Marcin Dudzik