Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym

Adres: 37-306 Grodzisko Dolne 134

Tel: 17 243 64 66

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 – 15:00 .

Prezes Zarządu: mgr Marek Ordyczyński

Forma własności: Spółka prawa handlowego, 100 % udziałów Gminy Grodzisko Dolne.

Zakres działalności:

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym są usługi komunalne, w tym: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz zagospodarowanie osadów ściekowych.

Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się również: wydobywaniem piasku, robotami budowlanymi, remontowymi, wykończeniowymi, malowaniem, szkleniem, stolarką budowlaną, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych i rekreacyjnych, oraz innymi usługami.

www.pgkgrodzisko.pl

  • Data aktualizacji: 2021-09-21 12:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 781 105