rok 2018


Zarządzenie nr 54/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania z wyżywienia w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne oraz upoważnienia dyrektorów Zespołów Szkół do zwalniania z opłat za posiłki


  • Data aktualizacji: 2021-01-22 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 638 490