rok 2018


Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych


  • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 708 570