rok 2018


Zarządzenie nr 81/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018 w sprawie nabycia przez Gminę Grodzisko Dolne działek ew. nr. 3204/2 i 3212/2 obręb Grodzisko Górne, stanowiących własność osób fizycznych


  • Data aktualizacji: 2021-02-24 14:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 786 454