Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Grodzisko Dolne, będących własnością Gminy Grodzisko Dolne na czas oznaczony do 3 lat, zatwierdzony Zarządzeniem nr 84/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2020 roku


  • Data aktualizacji: 2021-09-21 12:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 780 871