Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym


 

PT KRUS w Leżajsku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24.00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl.

W temacie e-mail należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.