Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia


 

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Grodzisko Górne i Zmysłówka.