Polowania zbiorowe organizowane przez Koła Łowieckie


 

W załączeniu plan polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich, organizowanych przez Koło Łowieckie „Kuropatwa” z Żołyni oraz plan polowań zbiorowych w okresie listopad 2020 - styczeń 2021 na terenie dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Wydra” z Dębna z mapami obwodów i rewirów łowieckich, które szczegółowo pokazują granicę terenu polowania.