Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym


 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym informuje, że inkasent nie będzie dokonywał odczytów w domach.

W związku z powyższym prosimy naszych klientów z miejscowości: Podlesie, Opaleniska, Zmysłówka, Kopanie, Gwizdów 

o podanie stanu wodomierza:

telefonicznie 17 243 - 64 - 66, lub e-mailowo: k.stopyra@pgkgrodzisko.pl lub poprzez stronę internetową www.pgkgrodzisko.pl w zakładce: dla klienta/odczyt-wodomierza.   

Stan wodomierza należy podać w nieprzekraczalnym terminie do 20-11-2020 r.

Brak podania stanu wodomierza w wyznaczonym terminie będzie skutkował wystawieniem faktury ze średniego zużycia z ostatnich trzech kwartałów.