Mieszkańcy gminy otrzymali "Koperty Życia"


 
 

Każde gospodarstwo na terenie naszej gminy otrzymało wraz z gazetą grodziską „Kopertę Życia”, której celem jest pomoc przede wszystkim osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratunkowym.

"Kopera Życia" powinna zawierać najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, dane osobowe w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i zarazem jest miejscem łatwo dostępnym.

W ostatnim numerze naszej gazety została podana instrukcja, jak prawidłowo wypełnić „Kopertę Życia”. Poprawnie wypełniona pozwoli na postawienie szybkiej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia w przypadku zagrożenia życia.

Dla przypomnienia:

  • W rubryce „grupa krwi” gdy nie ma pewności należy wpisać (XXX)
  • W rubryce „jestem uczulony(a) na” gdy nie ma uczuleń należy wpisać (NIE STWIERDZONO)
  • W rubryce „ile razy dziennie” należy wpisać odpowiednio (1 RANO) - (1 WIERCZOREM) – (2x) – (3x) – (co 6 godz.)
  • Sugerujemy włożenie do koperty ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem
  • Pamiętaj również by do koperty dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dot. Twojego zdrowia np.: wyniki badań
  • Umieść wypełnioną kopertę na najwyższej półce drzwi lodówki

UWAGA! "Koperta Życia" jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych. Pod żadnym pozorem prosimy nie udostępniać kopert i danych w nich zawartych osobom postronnym.

Istnieje również możliwość skorzystania z Aplikacji Życia, którą można pobrać na swój telefon.

Instrukcję jej wypełnienia można znaleźć na stronie  https://kopertazycia.pl/wypelnianie/instrukcja-obslugi-aplikacji. Korzystając z aplikacji należy pamiętać, by telefon nie miał ustawionego hasła do blokady.

Dla chętnych w załączeniu do pobrania „Koperta życia”