Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego


 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o terminie składania wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolniczo w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021r.

W terminie od 1-go lutego do 1-go marca 2021r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.
w następujący sposób:

  • wypełniając go osobiście w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. W tym celu należy zabrać ze sobą następujące dokumenty: Dowód Osobisty, Zaświadczenie o numerze NIP, numer rachunku bankowego oraz faktury potwierdzające zakup oleju napędowego
  • przesyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami w postaci faktur zakupu oleju napędowego do Urzędu Gminy za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125a, lub składając w zamkniętej kopercie na biurze podawczym Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
  • przesyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami w postaci faktur zakupu oleju napędowego do Urzędu Gminy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Gminy (91k9c3bgdm/skrytka)

Mając na uwadze obecnie obowiązujący stan epidemii na terenie kraju zachęcamy do pobierania wniosków ze strony internetowej Urzędu Gminy oraz składania gotowych już wypełnionych wniosków wraz z fakturami zakupu oleju napędowego w zamkniętej kopercie na biuro podawcze Urzędu Gminy, za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy e-PUAP.

W załączeniu formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia.