Program Priorytetowy "Moja woda"


 
 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków znajdują na stronie Portal Beneficjenta - Rzeszów (wfosigw.rzeszow.pl).