Odznaczenia za staż małżeński przyznane


 

W dniach 7 i 8 lipca 2021 roku kolejne pary małżeńskie z Gminy Grodzisko Dolne uhonorowano Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Aby otrzymać odznaczenie Jubilaci lub ich krewni muszą zgłosić Jubileusz do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu stałego pobytu pary małżeńskiej.
W ubiegłym roku z powodu pandemii nie odbyło się uroczyste wręczenie medali dlatego tegoroczne odznaczenia były tym bardziej wyjątkowe. Medalami zostało odznaczonych 11 par. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wójt Gminy Grodzisko Dolne p. Jacek Chmura oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Danuta Zygmunt.

„Złote Gody” obchodzili państwo:


 • Maria i Józef Kulpa z Grodziska Górnego,
  53 lata małżeństwa,

 • Maria i Stanisław Krajewscy z Grodziska Dolnego,
  52 lata małżeństwa,

 • Maria i Wojciech Majkut z Grodziska Dolnego,
  52 lata małżeństwa,

 • Julia i Edward Słabiak z Grodziska Dolnego,
  52 lata małżeństwa,

 • Maria i Władysław Strug z Grodziska Dolnego,
  52 lata małżeństwa,

 • Anna i Stanisław Matuszek z Grodziska Górnego,
  52 lata małżeństwa,

 • Maria i Stanisław Urban z Grodziska Nowego,
  50 lat małżeństwa,

 • Janina i Jan Chmura z Grodziska Górnego,
  50 lat małżeństwa,

 • Elżbieta i Józef Bajan z Grodziska Dolnego,
  50 lat małżeństwa,

 • Alicja i Józef Rączka z Grodziska Górnego,
  50 lat małżeństwa,

 • Maria i Józef Czerwonka z Grodziska Górnego,
  50 lat małżeństwa.

Drogim Jubilatom składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pogody ducha na dalsze lata.