Nabór wniosków "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021"


 
 

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

Nabór wniosków w ramach PIL 2021
W roku 2021 przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:
????I ścieżka - „Oddolne inicjatywy mieszkańców” – Wysokość dotacji do 4000 zł
????II ścieżka – „Rozwój młodej organizacji” - Wysokość dotacji do 9000 zł
????III ścieżka – „Wygraj w tysiąca” – Wysokość dotacji do 1000 zł
????IV ścieżka – „Mikrodotacje branżowe” – Wysokość dotacji do 6000 zł.
Nabór wniosków potrwa do 4 sierpnia 2021r. do godziny 16:00, z wyjątkiem ścieżki III, w ramach której nabór będzie odbywał się w trybie ciągłym do 15 października 2021.
Wszystkie szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularze wniosków i kontakt do koordynatorów znajduje się na stronie internetowej - http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/

 Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie 1 września do 30 listopada.

 Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2021@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl