Zaproszenie na warsztaty kulinarne na temat zasad zdrowego żywienia


 W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015 odbędą się warsztaty kulinarne na temat zasad zdrowego żywienia, na które zaprasza się osoby korzystające z żywności z Banku Żywności w Rzeszowie.

Spotkanie odbędzie się 25 sierpnia o godz. 1600 w Sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.