Stypendia wójta dla zdolnych


 

Zachęcamy rodziców i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do składania wniosków o stypendium wójta gminy za osiągnięcia w nauce, sukcesy artystyczne lub sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 roku.

Druki wniosków, Regulamin oraz szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów znajdziesz tutaj