Żywność z Banku Żywności


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 14.02.2017r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność wydawana będzie od godz. 12. 00