Wydawanie żywności z Banku Żywności


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 04.04.2017 (wtorek) będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 1200 dla osób zakwalifikowanych do programu.