Gmina w budowie


 

Niemal w każdej miejscowości gminy możemy napotkać na różnego rodzaju utrudnienia w ruchu. Wiąże się to z prowadzonymi na terenie gminy licznymi pracami inwestycyjnymi. Sprawdźmy zatem, na jakim etapie wykonawczym znajdują się poszczególne inwestycje drogowe i kubaturowe.

Rosną mury Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych 
Rosną mury Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych 
Rosną mury Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych 
Rosną mury Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z budową chodnika 
Przebudowa drogi powiatowej w kierunku na Gniewczynę 
Przebudowa drogi powiatowej w kierunku na Gniewczynę 
Prace przy budowie chodnika w kierunku na Zmysłówkę i Opaleniska 
Prace przy budowie chodnika w kierunku na Zmysłówkę i Opaleniska 
Prace przy budowie chodnika w kierunku na Zmysłówkę i Opaleniska 
Prace przy budowie chodnika w kierunku na Zmysłówkę i Opaleniska 
Prace przy budowie chodnika w kierunku na Zmysłówkę i Opaleniska 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach 
Budowa chodnika na tzw. Żołyńskiej 
Budowa chodnika na tzw. Żołyńskiej 
Budowa chodnika na tzw. Żołyńskiej 
Budowa chodnika na tzw. Żołyńskiej 
Budowa chodnika na tzw. Żołyńskiej 
Prace przygotowawcze pod rozbudowę Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym 
Prace przygotowawcze pod rozbudowę Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym