Grodziskie Turki na Krajowej Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego


 

Przed tegoroczną Paradą Straży Grobowych, Stowarzyszenie „Turki Grodziskie” wraz z Ośrodkiem Kultury w Grodzisku Dolnym wystąpiły do Ministerstwa Kultury o wpisanie obrzędu turków wielkanocnych na Listę Niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Pragniemy poinformować, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Turki Grodziskie" uzyskały wpis i znajdują się na Liście Niematerialnego dziedzictwa kulturowego.