Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin


 

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym udostępnia wzory wniosków oraz załączników jakie obowiązują na okres zasiłkowy 2017/2018.

WZORY WNIOSKÓW do pobrania z zakładki Polecamy mieszkańcom - Świadczenia rodzinne, 500+