Komunikat Urzędu Marszałkowskiego o przedłużeniu terminu oceny wniosków OZE dla mieszkańców


Komunikat 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii została wydłużona do 31 sierpnia br.

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego