Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisko Dolne przeznaczonej do zamiany