Coś się kończy, coś zaczyna...


 
 
 

Dobiegła końca realizacja projektu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna w ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, a rozpoczyna się realizacja następnego działania. Tym razem szkoła otrzymała dofinansowanie również w ramach projektu Erasmus+, ale jest to Akcja 2. Partnerstwa strategiczne, Współpraca szkół. Oznacza to, że podczas 2-letniej realizacji tego projektu Zespół Szkół z Grodziska Górnego będzie współpracował w dziedzinie kodowania, robotyki, nauk ścisłych, a także języka angielskiego z dwoma placówkami - z Włoch i Węgier.

Grupa 12 uczniów w towarzystwie opiekunów weźmie udział w dwukrotnej mobilności do placówki partnerskiej we Włoszech i na Węgrzech, gdzie przez kilka dni będą razem z rówieśnikami z tych państw wspólnie uczyć się, dzieląc się doświadczeniami i razem zdobywać wiedzę. Językiem komunikacji będzie język angielski. Podopieczni zaprzyjaźnionych szkół również odwiedzą placówkę w Górnym. Ich pobyt w naszym kraju potrwa kilka dni i zakończy się konkursem z robotyki w maju 2018 i 2019 roku.

Cały projekt został wsparty kwotą 93 450 euro, z czego nasza placówka otrzymała 33 620 euro, a pozostała kwota przeznaczona została dla wspomnianych partnerów. Środki te będą wykorzystane na podróże i pobyt za granicą uczniów i opiekunów, zakup niezbędnych pomocy do realizacji projektu, organizacji konkursów z robotyki oraz pozostałe potrzeby związane z projektem według uznania Dyrekcji szkoły oraz Organu Prowadzącego. Koordynowania projektu podjęła się nasza placówka już na etapie wnioskowania.

Jeśli chodzi o dobiegający końca projekt to zrealizowane zostały wszystkie jego założenia. Głównym celem było zdobycie dodatkowej wiedzy metodycznej nauczycieli języka angielskiego, aby wykorzystywać ją w pracy z uczniami oraz podniesienie kompetencji językowych pozostałych nauczycieli - uczestników szkoleń językowych, zaangażowanych w pracę z uczniami w dziedzinie robotyki, co wiąże się z udziałem w międzynarodowych konkursach, gdzie językiem komunikacji jest język angielski. Projekt bez wątpienia miał też pozytywny wpływ na bardzo dobry wynik uczniów na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego. Uczniowie otrzymali dodatkowe wsparcie w formie konsultacji lub zajęć pozalekcyjnych.

Wizyta w szkole angielskiej i obserwacja zajęć była dobrą okazją do przyjrzenia się funkcjonowaniu placówki edukacyjnej w Wielkiej Brytanii. Kontakt z pedagogami z różnych stron świata dał możliwość wymiany poglądów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz nawiązania i utrzymywania kontaktów. Bardzo ciekawy program kulturalny przygotowany przez szkołę zarówno w Eastbourne jak i w Brighton oraz mieszkanie u rodzin goszczących wpłynęły na lepsze poznanie funkcjonowania wielokulturowego społeczeństwa brytyjskiego budując postawę tolerancji, otwartości i szacunku do przedstawicieli innych narodowości i kultur.

Kończąc realizację pierwszego projektu jego uczestnicy składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom oraz tym, którzy wspierali jego realizację.