GOPS rozdysponuje żywność z Banku Żywności


 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 1200 dla osób, które złożyły wymagane dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.