Blisko setka zdolnej młodzieży otrzyma stypendia wójta


 

We wrześniu zakończyła prace powołana przez wójta Komisja Stypendialna, której zadaniem było rozpatrzenie wniosków o stypendia wójta gminy.

96 uczniów spełniło wymogi określone w regulaminie i na najbliższej Sesji Rady Gminy, wójt Jacek Chmura uroczyście ich uhonoruje. Wysokość przyznanych nagród waha się od 150 zł do 500 zł. Dodatkowo na mocy decyzji wójta gminy przyznano 16 stypendiów specjalnych.

Stypendia przyznano zdolnej młodzieży, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, jak również wykazała szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły, środowiska i ponadprzeciętne umiejętności w rozwój osobistych talentów i pasji.

Łączna kwota przydzielonych stypendiów to ponad 35 tys. zł.