Fotorelacja z gminnych inwestycji


 

Od kilku miesięcy na terenie Gminy Grodzisko Dolne prowadzone są intensywne prace budowlane przy najważniejszych inwestycjach kubaturowych. Sprawdźmy zatem na jakim etapie znajdują się poszczególne projekty inwestycyjne.

Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym

 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej

Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne - rozbudowa i przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach oraz filii w Zmysłówce